Dansk Halbyggeri

Vision:

Dansk Halbyggeris stræber altid efter at opnå en position som den bedste samarbejdspartner i forbindelse med projekter, hvor haller indgår som en naturlig del.
 

Mission:

Vores mission er at give vores kunder en god oplevelse fra start til slut, således at byggeriet svarer til forventningerne og leveres til aftalt tid.
 

Værdier:

Kvalitet, ordentlighed og handlekraft. Det er de værdier, vi ønsker skal være kendetegnende for vores virksomhed, og den måde hvorpå vi udvikles, agerer og kommunikerer såvel internt som eksternt.

Det er vigtigt, at alle vores samarbejdspartnere, kunder og ansatte ved, hvem vi er og hvad vi står for.