Sikkerhedspolitik

MTB Randers har som mål at drive landets bedste og mest sikre mountainbikeklub til fordel for medlemmerne og det samfund vi er en del af.

Som en af landets førende mountainbikeklubber har MTB Randers en klar politik for sikker kørsel på mountainbike under udøvelsen af vor sport og arbejder aktivt med nedbringelsen af antallet af ulykker og ulykkernes omfang.

Aktiv kørsel på mountainbike kan medføre utilsigtede hændelser, hvilket kan medføre ulykker. Ulykker skal registreres med omfang og årsag. Disse data danner grundlag for klubbens fortsatte arbejde med sikkerheden. Målet er, at antal og omfang af ulykker er så lavt som praktisk muligt.

Klubbens vigtigste redskab til arbejdet med sikkerhed, er den frivillige selv-registrering af ulykker. Er man ude for en ulykke, i henhold til definitionen på ulykkesregistreringssiden, skal ulykken registreres.

De opsamlede data analyseres og danner grundlag for handling der minimerer antal og omfang af ulykker. 

Se præsentation om projektet fra generalforsamling 2017 - se præsentation