Sikkerhedspolitik

MTB Randers har som mål at drive landets bedste og mest sikre mountainbikeklub til fordel for medlemmerne og det samfund vi er en del af.

Som en af landets førende mountainbikeklubber har MTB Randers en klar politik for sikker kørsel på mountainbike under udøvelsen af vor sport og arbejder aktivt med nedbringelsen af antallet af ulykker og ulykkernes omfang.