Generalforsamling 2019

MTB Randers inviterer til Generalforsamling onsdag d. 20. februar fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00 hos Arbejdernes Landsbank på Østervold i Randers.

Tilmelding via mail - klik her Gerne senest onsdag d. 13. februar, så vi kan sikre at der er plads til alle.

Program
19.00 - 20.15: Generalforsamling
20.15 - 20.30: Pause
20.30 - 21.00: Input fra medlemmerne til udvikling af klubben
21.00 - 21.45: Foredrag med Niels Ole Pedersen fra Sani events, han vil fortælle om det at arrangere ture til udlandet.
21.45 - 22.00: Afrunding og afslutning

Agenda for Generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab fra det forløbne år til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Planer for det kommende år til orientering
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via email til bestyrelsesformanden (formand@mtb-randers.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

 

På vegne af bestyrelsen