Generalforsamling d. 22. februar 2017

MTB Randers invitere til Generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.00 hos Arbejdernes Landsbank på Østervold i Randers.

Tilmelding via mail - klik her Gerne senste onsdag d. 15. februar, så vi kan sikre at der er plads til alle.

Ingen foredrag i år - men præsentation af nye projekter 

Der vil i år ikke være et foredrag fra en ekstern person, vil vil istedet bruge lidt tid på at sætte fokus på nogle vigtige emner for klubben i 2017:

  • Større fokus på Licens gruppen - skabe sammenhold og bedre forhold
  • Introduktion til nyt projekt vedr. sikkerhed - registrering af ulykker
  • MTB sporet i Fussingø Skoven - ændring, optimering og vedligeholdelse   

Agenda for Generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Planer for det kommende år til orientering
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via email til bestyrelsesformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

På vegne af bestyrelsen