Generalforsamling & foredrag d. 22. februar 2016

MTB Randers invitere til Generalforsamling mandag d. 22. februar kl. 19.00 hos Arbejdernes Landsbank på Østervold i Randers.

Tilmelding via mail - klik her Gerne senste onsdag d. 17. februar, så vi kan sikre at der er plads til alle.

Der vil desuden være et foredrag med Aske Søby, som i 2014 gennemførte Race Across America, og blev nr. 8. Han vil fortælle om løbet og hvordan har træner frem mod 2016 udgaven. Læs evt. mere om Aske Søby på hans Facebook side her

Agenda for Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Planer for det kommende år til orientering
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via email til bestyrelsesformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.


På vegne af bestyrelsen

 

Præsentation fra generalfrosamlingen kan se her